Niezwykła uroczystość podczas sesji Rady Powiatu Bialskiego

30 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Bialskiego, podczas której wręczone zostały doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury przyznanych przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27 maja 2011 r.

Laureatami tegorocznych nagród zostali: Leszek Sokołowski, Hanna Paluszkiewicz oraz Maria Sawczuk. Ponadto władze powiatu w osobach: Tadeusz Łazowski – starosta bialski oraz Przemysław Litwiniuk – przewodniczący Rady Powiatu podziękowali Jerzemu Flisińskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej pełniącej też rolę Biblioteki Powiatowej.Jak podkreślił podczas uroczystości starosta bialski Tadeusz Łazowski „czujemy się w obowiązku, aby podziękować Panu za trud wieloletniej współpracy i pogratulować pięknego dorobku zawodowego”.

Jerzy Flisiński kierował Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej od 1982 r. Dzięki staraniom dyrektora biblioteka od wielu lat jest laureatem konkursów wojewódzkich. Szczególnie docenić należy wkład w upowszechnianie regionalizmu, działalność wydawniczą, pomoc instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową dla bibliotekarzy bibliotek publicznych znajdujących się na terenie powiatu. Za sprawą starań dyrektora zmodernizowano warsztat informacyjny, który oprócz tradycyjnych źródeł i nośników informacji oferuje elektroniczne katalogi, bibliograficzne bazy, zasoby informacyjne internetu. Za sprawą dyrektora biblioteka nieustannie się rozwija i dostosowuje infrastrukturę do potrzeb czytelników czego dowodem jest toczący się obecnie generalny remont i modernizacja biblioteki.

 

Leszek Sokołowski– literat, autor zbiorów wierszy i opowiadań satyrycznych, publicysta. Działacz kulturalny, organizator plenerów malarskich w Krzymoszycach z udziałem artystów z Polski: współpracował z MOK, pomysłodawca Ogólnopolskiego Przeglądu Kabareciarzy i Kabaretów (9 edycji) w czasie Dni Miedzyrzeca (maj, czerwiec). Juror konkursów literackich i recytatorskich. Wiceprezes Międzyrzeckiego stowarzyszenia Teatralnego, organizator spotkań teatralnych, fundator nagród, sponsor. Współorganizator i prowadzący przeglądy kabaretów w Kąkolewnicy. Twórca kabaretu młodzieżowego w Międzyrzecu Podlaskim z udziałem młodzieży szkół średnich „LOS AMIGOS”.
SOKOŁOWSKI Leszek: autor felietonów, opowiadań, krótkich form satyrycznych, poezji i mini powieści. Współwłaściciel gospodarstwa agroturystycznego „Tęczowy Folwark” w Krzymoszycach koło Miedzyrzeca Podlaskiego.
Urodził się 20 maja 1958 r. w Warszawie jako syn Eugeniusza i Lucyny z domu wieczorek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Warszawie uczył się zdobywając maturę w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego. Studiował korespondencje i stenotypię w językach obcych. Imał się różnych zawodów. Był barmanem, starszym asystentem pocztowym, betoniarzem, instruktorem kulturalno-oświatowym, roznosicielem mleka, bukmacherem, montażystą sceny w Teatrze Wielkim, spedytorem w Bibliotece narodowej i instruktorem kabaretowym.
Wydał dwa tomiki wierszy: „Dumny jak paw” (20040 i „Kiedy motyl w słońcu płonie” (2010), krótkie formy satyryczne: „Nawet mysz może dostać kota” (2004), „Wyjęci spod prawa” (2007), „Wyjęci spod prawa II” (2010).
Publikował w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich m.in. w „Akancie”, „Lublinie”, „Kozirynku”, „Arterapii”, „Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym”, „Gościńcu Bialskim”, „Wspólnocie Regionalnej” oraz emitował teksty w radiowej Trójce.
Zdobył również wiele nagród i wyróżnień: III nagrodę za teksty satyryczne w XIX Ogólnopolskim turnieju Łgarzy – Bogatynia (2001), Tytuł Króla Łgarzy (2002), wyróżnienie za teksty satyryczne w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy (2004), I nagrodę w dziedzinie prozy w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. I. Kraszewskiego – Biała Podlaska (2005), I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Krajobrazy słowa” – w dziedzinie prozy (2005), Tytuł Księcia Łgarzy za teksty satyryczne (2005), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym „O statuetkę Stolema” (2007), wyróżnienie za poezję w XII Konkursie Literackim pt. „Ziemia Najbliższa” (2007), wyróżnienie za teksty satyryczne w Ogólnopolskim Konkursie „O grudę bursztynu” (2008), tytuł Księcia Łgarzy (2009), I nagroda w 28 Turnieju Małych Form Satyrycznych Bogatynia (2011).
Wiceprezes Międzyrzeckiego stowarzyszenia teatralnego w Miedzyrzecu Podlaskim, aktywny członek społecznej Rady Kultury przy MOK w Miedzyrzecu Podlaskim oraz członek Kapituły ds. przyznawania nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury „Międzyrzeca Muza”.

Hanna Paluszkiewicz – urodziła się w 1948 roku w Międzyrzecu Podlaskim jako córka Witolda i Aleksandry z Lewandowskich. Ukończyła Szkołę Podstawową w Miedzyrzecu, a następnie uczyła się w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1966 roku otrzymała maturę i rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim na kierunku wychowanie fizyczne w Gdańsku-Oliwie. W 1968 r. rozpoczyna pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Miedzyrzecu Podlaskim. Poza lekcjami przygotowywała uczniów do rywalizacji sportowej w rozgrywkach miedzyszkolnych m.in. w Pilce siatkowej, piłce koszykowej, piłce ręcznej, w lekkiej atletyce, w tenisie stołowym oraz gimnastyce sportowej osiągając wiele sukcesów na szczeblu miasta, powiatu i województwa. W 1979 r. kończy studia na AWF Warszawa – filia Biała Podlaska. Od 1985 r. posiada pierwszą kategorię instruktora tańca.
W 1970 r. założyła zespół taneczny i grupę gimnastyki artystycznej, które odnosiły wiele sukcesów w Miedzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej, biorąc udział w wielu konkursach i przeglądach. Współpracowała z chorem szkolnym i zespołem teatralnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w czasie wielu imprez. Od 1981 r. prowadzi w Miejskim Ośrodku Kultury w Miedzyrzecu Podlaskim zespół taneczny „Sezamki”, który reprezentował miasto na przeglądach tanecznych w Koninie (1984 r.), Kielcach (1986 r.), Przemyślu (1987 r.) i Solinie (1988 r.) Gościnnie występował w Baranowiczach (Białoruś 1988, 1989 r.) w Kozienicach (1990 r.) i w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (1993 r.) wielokrotnie zajmował czołowe miejsca na powiatowych i wojewódzkich turniejach tańca współczesnego.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymała dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania (1978, 1984 r.) Nagrodą Kuratora Oświaty w 1980 r. był wyjazd na Olimpiadę Letnią „Moskwa `80″. Posiada również odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, medale za Zasługi dla województwa Bialskopodlaskiego i Za zasługi w Sporcie Szkolnym. Otrzymała tez Srebrny Krzyż Zasługi, a ostatnio w 2000 r. odznakę „Zasłużony dla Miasta Międzyrzeca Podlaskiego”. Za wieloletnią działalność społeczno-oświatową i pracę z zespołami tanecznymi została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003). Hanna Paluszkiewicz w swojej działalności godnie reprezentowała Miedzyrzec Podlaski w kraju i za granicą. Na stałe wpisała się do historii naszego regionu pracą na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury. W 2009 r. samorząd Miasta Miedzyrzec Podlaski doceniając wybitne osiągnięcia Pani Hanny Paluszkiewicz w dziedzinie tańca artystycznego przyznał jej nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury „Międzyrzecka Muza”. W bieżącym roku Pani Paluszkiewicz obchodzi jubileusz 40-lecia pracy twórczej i działalności kulturalnej z Zespołem Tanecznym „Sezamki”, który od 30 lat prowadzi w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
Maria Sawczuk od 33 lat prowadzi bibliotekę gminną w Konstantynowie. W ramach tej pracy organizuje różne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. „cała Polska czyta dzieciom”, konkursy literackie, czytelnicze, rysunkowe i recytatorskie. Prowadzi również prężnie działający Dyskusyjny Klub Książki. Jest inicjatorką wydań książkowych : „Bóg dał łaskę” oraz zbioru regionalnej poezji „Takimi oto spotkali się z nami”. Zebrała i opracowała życiorysy osób związanych z Konstantynowem.
Była 3 lata prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej , które pod jej przewodnictwem wydało „Rocznik Konstantynowski” oraz karty pocztowe: „Historia Konstantynowa” i „Stulecie Parafii Konstantynów”. Jest pomysłodawczynią i organizatorką takich imprez jak: „Powiatowe Zaduszki kulturalne” „Zjazdy Byłych Mieszkańców Konstantynowa” „Noc Kultury” „Noc w Bibliotece”.
Jako aktywny członek SPZK utrzymuje stały kontakt z byłymi i obecnymi mieszkańcami Konstantynowa, zbierając od nich relacje, wspomnienia i fotografie.
Nagrodzona w VIII edycji powiatowego konkursu o tematyce regionalnej „Ocalić od zapomnienia” pt. „Starych fotografii i wspomnień czar”, za pracę „Opowieści ilustrowane. Przemiany społeczne i obyczajowe w Konstantynowie i okolicy”.

Ponadto przybyli na sesję mogli podziwiać wspaniałe obrazy Agnieszki Wołosowicz, która pochodzi z Ortela Książecego. Na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Jej przygoda z malowaniem rozpoczęła się  już w dzieciństwie, jednak od 2007 roku poważniej zainteresowała się techniką olejną. Tematyka jej obrazów głównie dotyczy wsi: maluje pejzaże, zwierzęta oraz kompozycje kwiatowe z przydomowego ogrodu. Twórczość artystki można było podziwiać na wystawach indywidualnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej, a także w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach

Scroll to Top