Konferencja naukowa w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie

14 kwietnia w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie miała miejsce
III Konferencja Polowska, która w tym roku zgromadziła nie tylko grono naukowe pasjonujące się postacią Wincentego Pola, ale też osobą Józefa Ignacego Kraszewskiego.

         Jak to połączenie motywują organizatorzy w zaproszeniu dziedziną ich zainteresowań naukowych jest nie tylko twórczość Wincentego Pola, ale także świat, w którym żył i osoby,
z którymi się przyjaźnił, z którymi korespondował. Wśród nich był także autor „Starej Baśni”. Można powiedzieć, że wydarzenie to zapoczątkowało już w 2011 r. obchody 200. rocznicy urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Konferencja trwała dwa dni –
w pierwszy dzień wykłady głoszone byływ Dworku Wincentego Pola w Lublinie, natomiast w drugi właśnie
w Romanowie. W Romanowskim muzeum gości powitała gospodyni miejsca dyrektor Anna Czobodzińska-Przybysławska oraz  starosta bialski Tadeusz Łazowski. Dyrektor  muzeum przedstawiła zgromadzonym jego historię i związki miejsca z twórcą „Ulany”. Potem nastąpiły wykłady. Prelegenci swoje wystąpienia oparli na głównym temacie który brzmiał: „Czas i pamięć, przemijanie i trwanie w dziełach Wincentego Pola i Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Prof. Jan Orłowski z Lublina wygłosił referat nt. „Troski Wincnetego Pola o ocalenie dziedzictwa kultury narodowej”. Dr Joanna Szadura z Lublina mówiła
o „Czasie jako kategorii językowej i kulturowej”, a mgr Anna Łukomska z Chełma w swym referacie „Odgadnąć co się rodzi i co w czasie leży” przedstawiła jak Wincenty Pol odnosił się do wieku XIX. Prof. Jacek Lyszczyna z Katowic w swym wystąpieniu zajął się tematem „Przesądy przeszłości w powieściach współczesnych Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Dr Jolanta Kowal
z Rzeszowa mówiła o „Rozliczaniu z narodową przeszłością w „Doli i niedoli” Józefa Ignacego Kraszewskiego”, zaś mgr Anna Kupiszewska również z Rzeszowa o „Wizerunku Turków
w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego”. W przerwie wykładów uczestnicy mogli zwiedzić muzeum oraz otaczający go park, jak również posilić przygotowanymi na tą okazję specjałami podlaskiej kuchni. Uczestnicy podkreślali gościnność, z jaką zostali przyjęci oraz szczególną atmosferę, która sprzyjała refleksjom naukowym. Na koniec odbyło się podsumowanie, zwrócenie uwagi na istotne aspekty i dyskusja. Pokłosiem konferencji ma być wydawnictwo zawierające przedstawione referaty.

Scroll to Top