Nowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu”Przyjazny Urząd”

Quality Institute zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Nasz Konkurs nagradza i promuje jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędy gmin, starostwa, urzędy pracy, urzędy skarbowe, izby celne, ZUS i inne), które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta oraz profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu, jak również nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy i zarządzania publicznego. Wyróżnienia konkursowe wręczamy uroczyście podczas Wielkiej Gali Finałowej Konkursu, która w tym roku odbędzie się w Warszawie. Gala to okazja do spotkania przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski oraz promocji Laureatów.

Zgłoszenia w IX edycji Konkursu przyjmujemy do 17 maja 2024 r., do godz. 24.00

Zgłoszenie i wszelkie informacje dostępne na: www.przyjazny-urzad.org

Założenia Konkursu:

„Przyjazny Urząd” jest prestiżowym konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji zatrudnionych kadr. Nadrzędnym celem Konkursu jest promowanie jednostek administracji publicznej o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnoszącym się do obsługi interesanta i jakości usług publicznych. Laureatów wybiera Jury złożone z naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Laureaci:
Certyfikaty „Przyjazny Urząd” trafiły dotychczas do znakomitych urzędów z całej Polski. Wyróżniono m.in.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta w Częstochowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Urząd Miejski w Ostródzie, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim i inne.

Jak przystąpić?

Aby wziąć udział w IX edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”, należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu Programu zgłoszenie wraz z kwestionariuszem konkursowym. Zgłoszenia i ankiety dostępne są do pobrania na stronie www.przyjazny-urzad.org

Scroll to Top