Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego przypada na 21 listopada. Z tej okazji odbyły się w Białej Podlaskiej powiatowe obchody tego święta. Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej z dyrektorem Haliną Mincewicz na czele. Spotkanie zgromadziło kadrę kierowniczą powiatowych służb socjalnych: domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowych i przedstawicieli jednostek współpracujących z PCPR, a także organizacji pozarządowych spełniających zadania pomocy społecznej na terenie naszego powiatu. Nie mogło zabraknąć władz powiatu bialskiego w osobach: starosta bialski Mariusz Filipiuk i przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Tomasz Andrejuk.

Starosta w swoim wystąpieniu docenił i podziękował za pracę socjalną osób zajmujących się nią na co dzień w powiecie bialskim. Zwracając się do zgromadzonych, podkreślił: Praca socjalna to nie tylko rzetelne wypełnianie zadań i obowiązków, ale przede wszystkim bycie przy tych, którym trudniej odnaleźć się w społeczeństwie. To misja i powołanie, za które wam dziękuję. O waszej pracy nie decydują sukcesy i szybkie, spektakularne efekty, ale czasami drobne radości i droga towarzyszenia ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Dobrze wiem, że realizujecie to z pełnym oddaniem, miłością i pasją, dzięki temu ta pomoc na terenie powiatu bialskiego tak dobrze funkcjonuje oraz jest zauważana i doceniana, także przez władze powiatu bialskiego. W dniu święta pracowników socjalnych złożył życzenia wytrwałości w służeniu drugiemu człowiekowi bezinteresowną miłością. Natomiast wobec nowych niebezpieczeństw cywilizacyjnych zagrażających współczesnemu człowiekowi wyraził przekonanie:, że z tak doświadczoną kadrą, z pewnością im sprostamy, pomagając każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Starosta pełniący pieczę nad pracą socjalną i pomocą społeczną w powiecie bialskim otrzymał podziękowanie, które w imieniu zgromadzonych wręczyła Halina Mincewicz. Następnie starosta wręczył okolicznościowe dyplomy i każdemu obecnemu czerwoną różę, a dyrektorowi PCPR również kosz ze słodyczami.

Scroll to Top