Obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Podczas Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem jako przewodniczącym na czele zapoznali się z informacją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej o zagrożeniach pożarowych i o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej powiatu bialskiego za 2015 r. Przedstawił ją zastępca komendanta miejskiego mł.bryg. Marek Chwalczuk. Komisja przedstawioną informację zaopiniowała pozytywnie.

Posiedzenie odbyło się 22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top