Rok 2024 Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim

Uchwałą Nr LXIII/419/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku Rada Powiatu w Białej Podlaskiej zajęła stanowisko dotyczące ustanowienia Roku 2024 Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim.

W 1924 r. powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami. Dla uczczenia tej rocznicy i podkreślenia znaczenia ekosystemów leśnych Rada Powiatu w Białej Podlaskiej ustanawia Rok 2024 Rokiem Lasów Polskich.

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wizję gospodarowania lasami określili pionierzy w dziedzinie leśnictwa:  Jan Miklaszewski (autor teoretycznych podwalin organizacji lasów) oraz Adam Loret  (praktyk, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych). O głównych założeniach gospodarki leśnej i funkcjach lasu aktualnych do dziś tak pisał Adam Loret:

Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko wpływ jego na klimat, wilgotność i ochronę gleby, zdrowotność itd. Tylko państwo, jako właściciel, jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z nich dla kraju. Państwo, którego istnienie nie mierzy się wiekiem ludzkiego życia, które powołane jest do troski zarówno
o dzisiaj, jak i o jutro bytu narodu i kraju.

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uznaje, że setna rocznica powstania przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe to doskonała okazja do docenienia pracy polskich leśników oraz podkreślenia roli ekosystemów leśnych.

Zachęca się  samorządy, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw i działań, których celem będzie włączenie się w obchody Roku Lasów Polskich w Powiecie Bialskim.

Scroll to Top