Ogłoszenie o przetargu z dnia 12 września 2012 r.

GKN.6840.3.2012.EP

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 12 września 2012 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej   własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska.

 

Treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf.

Scroll to Top