OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 stycznia 2013 r

GKN.6840.2.2013

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Starosta Bialski w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie miasta Terespol

Treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf.

Scroll to Top