Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ. 371.2.2013  Biała Podlaska dnia 09.01.2013

Zakup i dostawa do Obwodów Drogowych w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Sławatyczach grysów bazaltowych frakcji : 2/5 (2/6,3) – 450 ton , 5/8 (5/10) – 450 ton o barwie szarej lub czarnej o łącznej ilości 900 ton.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska 28.01.2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top