OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 30 września 2013 r

Nr GKN.6840.6.5.2013.EP

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 30 września 2013 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol.

Treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf.

Scroll to Top