Ogłoszenie o Przetargu Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 czerwca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E o P R Z E T A R G U

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Leśnej Podlaskiej.

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top