ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 2 grudnia 2013 roku podjął Uchwałę Nr 377/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2014 rok na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Treść ogłoszenia 

Scroll to Top