Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu ZDP w Białej Podlaskiej


 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.371.13.2013  Biała Podlaska dnia 20.11.2013

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1,2,3,4,5,6.


                                                                                                         Biała Podlaska 25.11.2013

                                                               WYJAŚNIENIE  Nr 1

treść wyjaśnienia


                                                                                                        Biała Podlaska 25.11.2013

                                                               WYJAŚNIENIE  Nr 2

treść wyjaśnienia


 

                                                                                                                 Biała Podlaska 26.11.2013

                                                               WYJAŚNIENIE  Nr 3

treść wyjaśnienia


                                                                                                                Biała Podlaska 03.12.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

treść zawiadomienia


Scroll to Top