Ogłoszenie Starosty Bialskiego

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 maja 2021 roku został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0006 Kodeń II przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kodeń.

Scroll to Top