Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

07 maja 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania umów w sprawie udzielenia w 2021 r. dofinansowania ze środków RFRD. Podczas spotkania wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył też symboliczne czeki w ramach RFRD.

             Powiat Bialski reprezentowany był przez wicestarostę bialskiego Janusza Skólimowskiego.

Środki w kwocie 9 376 288,00  zł zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej 1006L (Olszanka)- granica województwa Kożuszki-Krzewica, odcinek drogi krajowej nr 2- Kożuszki oraz drogi powiatowej nr 1007L (Próchenki) granica województwa – Kożuszki- granica województwa- Mostów Huszlew.

Materiał:  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Scroll to Top