Ogłoszenie Starosty Bialskiego o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew

Starosta Bialski działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 46 sztuk drzew ściętych i powalonych przez wiatr znajdujących się na działce Skarbu Państwa położonej w Leśnej Podlaskiej oznaczonej nr 19 i stanowiącej park. Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń (3 piętro)w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce : władze>Starosta>ogłoszenia>ogłoszenia 2017.

 

Scroll to Top