Ogłoszenie w sprawie rozbiórki budynku (byłego internatu Straży Granicznej) położonego w Terespolu

GKN.VII.3420-23/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku (byłego internatu StraŜy Granicznej) połoŜonego w Terespolu na działce nr 902/2, znajdującej się przy moście na rzece Bug. Rozbiórki naleŜy dokonać zgodnie z projektem rozbiórki i pozwoleniem na rozbiórkę znajdującym się w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (pok. nr 318).


Treść całego ogłoszenia spakowana 7-zip.

Scroll to Top