Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 18 czerwca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top