Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 25 marca 2014 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 został wywieszony w dniach od 25 marca 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. wykaz nieruchomości gruntowych,

 stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Zalutyń gm. Piszczac  przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu.
Scroll to Top