Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 maja 2024 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza co następuje:

Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości gruntowe:

 L.p.Położenie nieruchomościOznaczenie nieruchomości w Księdze WieczystejOznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntówPowierzchnia nieruchomości / ha/Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowaniaCena nieruchomości / zł /Cena masztu z wyposażeniem i ogrodzeniem / zł /
  1.obręb 0018 Piszczac Osada   jednostka ewidencyjna Piszczac Miasto  Kw nr LU1B/00135690/9  270/3  0,0145  działka gruntowa wyznaczona ogrodzeniem z siatki metalowej, na której  znajduje się maszt sieci WiMax  7 626,00  260 718,00
  2.obręb 0009 Sławatycze jednostka ewidencyjna Sławatycze  Kw nr LU1B/00123330/1  35/6  0,0145działka gruntowa wyznaczona ogrodzeniem z siatki metalowej, na której  znajduje się maszt sieci WiMax oraz służebność dojazdu do tej działki przez dz. 35/5  5 691,00 oraz wartość służebności 903,00 zł  258 783,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upływa z dniem  16 lipca 2024 r.
Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń, a także zamieścić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej od 29 maja 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r. Informacja o wywieszeniu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Scroll to Top