Monika Kopiś - Warda

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym

GKN.680.25.2023.MKO Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej, zabudowanej masztem sieci WiMax, stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej: w obrębie 0001 Cieleśnica PGR, gmina Rokitno, oznaczonej jako działka nr 282/2 o pow. 0,0193 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00138391/4.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 382 097,05 zł ;

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym Read More »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym

GKN.680.26.2023.MKO  Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż niżej wymienionej ruchomości, stanowiącej własność Powiatu Bialskiego:Masztu sieci WiMax, położonego w obrębie 0001 Bielany, gmina Łomazy, na działce ewidencyjnej nr 207/2, o pow. 0,7000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/000007846/2Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 283 543,00 zł ; wadium – 28 354,00

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 10 lutego 2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym Read More »

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka

Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka, powiat bialski, województwo lubelskie” Celem planowanej operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i poprawa parametrów technicznych sieci dróg transportu rolnego poprzez wykonanie scalenia gruntów w miejscowości Pogorzelec i Dębów (działka 84).Koszt realizacji operacji: 5 750 445,87 zł  – w tym 5 685 835,05 zł

Scalanie gruntów obrębów Pogorzelec i Dębów (działka 84), gmina Sosnówka Read More »

Scroll to Top