OSP Żerocin z nowym samochodem bojowym na 90-lecie

12 listopada jubileusz 90-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Żerocinie. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez ks. kanonika Romana Sawczuka, po której nastąpił przemarsz pododdziałów na plac szkolny. Podczas części oficjalnej odbyło się poświęcenie i przekazanie jednostce nowego samochodu bojowego.

Ważnym punktem ceremonii było wręczenie odznaczeń strażackich. Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Drelowie przyznało odznaki „Za Wysługę Lat” blisko 40 ochotnikom. Najdłużej działającymi członkami OSP w Żerocinie są: Henryk Tuba (70 lat działalności), Kazimierz Borowik (55 lat działalności), Zygmunt Nikończuk i Ryszard Aranin (50 lat działalności). Odznaczenia strażakom wręczali m.in.: prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i starosta bialski Mariusz Filipiuk, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Drelowie i Wójt gminy Piotr Kazimierski oraz zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej Marek Chwalczuk.

Zebrani goście, wśród których znalazła się m.in. delegacja strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel (Niemcy),mogli wysłuchać również rysu historycznego OSP oraz wsi Żerocin, a także obejrzeć przygotowane na tę okazję występy artystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy sprzętu strażackiego.

Scroll to Top