Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w kadencji 2011-2015

W dniu 29 lipca 2015 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim powołanej na kadencję 2011-2015. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, który podsumował działania podejmowane przez ten organ i podziękował członkom Rady za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Do podziękowań dołączył się również Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, który docenił dobrą współpracę Rady Społecznej z organem tworzącym, jakim jest dla szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, Powiat Bialski.

Scroll to Top