Pierwsza szkoła już po remoncie

Trwa realizacja projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Z dniem 3 września br. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim rozpoczęli naukę w odnowionych obiektach szkolnych. W ramach projektu w budynku głównym szkoły odnowiono sanitariaty, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono oświetlenie, wyremontowano salę ślusarską w budynku warsztatowym, odnowiono elewację i pokrycie dachu na budynku magazynowym i garażach. Oprócz remontów, dzięki którym zyskało otoczenie szkoły, pracownie szkolne wyposażone zostały w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zgodne z rekomendacją KOWEZiU.

Zrealizowane w ramach projektu zadania przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych. Powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia warsztatów i pracowni, co znacznie podniesie jakość kształcenia na kierunkach zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

 

Scroll to Top