VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Włodawa 2018

28 września w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbył się etap powiatowy VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym,
w której uczestniczy pięć powiatów, tj. powiat bialski, parczewski, włodawski, lubartowski
i rycki.  Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (21 września 2018 r.), przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych
i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego
w powiecie bialskim przeszło 16 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych Powiatu Bialskiego, które zgłosiły się do olimpiady. Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Anna Maciejczuk – Przewodnicząca – psycholog
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia
w Międzyrzecu Podlaskim, Elżbieta Głowińska – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek– sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej;

Po podsumowaniu punktów, jury wyłoniło laureatów:

Miejsce I zajęła Wiktoria Kopron z Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

Miejsce II zdobył Jakub Czwerko z Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
. Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 250 zł.

Miejsce III przypadło w udziale Mateuszowi Jaszczukowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.  Za trzecie  miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 150 zł.

Laureaci I-go miejsca i II –go miejsca byli pod opieką koordynatora szkolnego – Anny Butrym. Natomiast laureat  III –go miejsca współpracował z koordynatorem szkolnym Anną Romanowicz.

Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród
dla laureatów i uczestników oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek
dla koordynatorów szkolnych i komisji konkursowej.

W ramach VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym- Włodawa 2018 odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w pięciu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, parczewskim, włodawskim,  lubartowskim i ryckim. Laureaci będą rywalizowali ze sobą 10 października br. o godz.. 10:00 podczas finału regionalnego we Włodawie, który to powiat jest w szóstej edycji olimpiady organizatorem olimpiady .

Koordynatorem powiatowym olimpiady w powiecie bialskim jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa
w promocji zdrowia psychicznego  w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów
na olimpiadzie.

materiał video:  https://www.youtube.com/watch?v=_IEuukZMDCo

 

Scroll to Top