Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”

W dniach 6 – 11 czerwca 2022 r. odbył się XXVII Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”. Organizatorami plenerów są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców. W bieżącej edycji pleneru, obok znakomitych polskich fotografików, udział w nim wzięli: Vincent i Jean-Marc Moser, artyści z Francji, oraz Valerii Bihun z Ukrainy.

Wystawa poplenerowa odbędzie się w listopadzie i grudniu 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, oraz w lutym i marcu 2023 r. w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Zaplanowano również wydanie obszernego katalogu – albumu formatu A4 oraz prezentację wystawy w wielu ośrodkach w kraju.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top