Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Kodniu

8 czerwca br. odbyła się siódma edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Kodniu. Wzięło w niej udział 18. wykonawców w czterech kategoriach. Jury konkursu postanowiło nagrodzić następujących młodych artystów:

placówki dla osób z niepełnosprawnością
I nagroda: Magdalena Sacharczuk z Kodnia;

szkoła podstawowa klasy I-III:
I nagroda: Kornelia Dzięcioł z Janowa Podlaskiego,
II nagroda: Anna Kozaczuk z Kodnia,
III nagroda: Gabriela Lewczuk vel Leoniuk z Sosnówki;

szkoła podstawowa klasy IV-VI:
I nagroda: Magdalena Litwiniuk z Sosnówki,
II nagroda: Michalina Żuk z Janowa Podlaskiego,
III nagroda: Hanna Listos z Janowa Podlaskiego;

szkoła podstawowa klasy VII-VIII:
I nagroda: Wiktor Klepacki z Janowa Podlaskiego,
II nagroda: Agnieszka Arseniuk z Łomaz,
III nagroda: Amelia Charkiewicz z Kodnia.

Zadanie otrzymał dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Henryk Sacharczuk

Scroll to Top