Plener fotograficzny

Międzynarodowe Plenery Fotograficzne „Podlaski Przełom Bugu”, organizowane od dwudziestu pięciu lat, należą do najważniejszych i najstarszych imprez tego typu w kraju. Tegoroczny odbył się w dniach 13 – 18 września i wzięło w nim udział 37 fotografów z Polski, Białorusi i Niemiec. Współorganizatorami pleneru byli: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.

   Organizatorom fotograficznych spotkań nad Bugiem przyświecają następujące cele:

– stworzenie cyklu fotografii przedstawiających walory przyrodnicze
i kulturowe regionu nadbużańskiego,

– promocja bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej, atrakcyjnych pod względem turystycznym ziem nadbużańskich,

– integracja środowiska artystycznego oraz wymiana doświadczeń
i promocja twórczości w dziedzinie fotografii.

Podczas pleneru, oprócz codziennego fotografowania i wymiany doświadczeń, zrealizowane zostały planowane zajęcia dydaktyczne. Odbyły się prezentacje prac uczestników pleneru m.in. członków Związku Polskich Artystów Fotografików: Zbigniewa Furmana z Warszawy, Tomasza Grzyba z Radomia, Stanisława Dulnego z Ostrowca Św. i Piotra Speka z Piły. W celach organizacyjnych zapewniono uczestnikom noclegi i wyżywienie, przygotowano znaczki reklamowe z nadrukowanym logotypem pleneru oraz zapewniono przejazdy.

       Otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się 19 listopada 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a w lutym 2021 r. w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Jak co roku organizatorzy zaplanowali wydanie, towarzyszącego wystawie, obszernego katalogu – albumu formatu A4 oraz prezentację wystawy w innych ośrodkach w kraju.

      Planowane cele organizacji XXV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu” zostały osiągnięte. Spodziewamy się, że wystawa i katalog będą znakomicie służyły promocji nadbużańskiego Podlasia.

Przewiń do góry