podpisane porozumienie szkół

14 marca br. w Wisznicach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach a Szkołą Średnią Nr 8 w Brześciu.

Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojmowanego nauczania z dużym naciskiem na klasy mundurowe. Porozumienie gwarantuje prowadzenie wymiany nauczycieli i uczniów, pozwalające poszerzyć wiedzę z zakresu obrony narodowej, historii i kultury Polski oraz Białorusi. Współpraca umożliwia wymianę poglądów, a także doświadczeń dotyczących wychowania młodzieży. W ramach partnerstwa organizowane będą również zajęcia pozalekcyjne integrujące młodzież oraz nauczycieli.
Powyższe porozumienie ma za zadanie sprzyjać zbliżeniu naszych narodów poprzez promocję edukacji regionalnej, a przede wszystkim przełamywać stereotypy i uprzedzenia, jednocześnie propaguje tolerancję wśród młodych ludzi oraz umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności.
Podczas uroczystości podpisania porozumienia Dyrektor Szkoły Średniej Nr 8 w Brześciu Ludmiła Nikołajewna Pieczko zaprosiła przedstawicieli nauczycieli oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach na czele z dyrektorem Moniką Władyczuk – Pakułą do odwiedzenia jej szkoły w czerwcu. Jednocześnie zapewniła, iż młodzież wraz z ich białoruskimi rówieśnikami będzie miała możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc Rejonu Brzeskiego.

Scroll to Top