Podsumowanie kampanii antynikotynowej

Kampanię antynikotynową „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego” (styczeń-grudzień 2012 r.)- Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej rozpoczął od ogłoszenia konkursów na materiały promujące.

Kampania w formie konkursów skierowana została do różnych grup wiekowych i zawodowych, tj. :
 przedszkolaki,
 uczniowie szkół podstawowych w podziale na kategorie – klasy I-III i klasy IV-VI,
 gimnazjaliści,
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 nauczycieli oraz
 osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie powiatu bialskiego.
I. W konkursie na plakat o tematyce antynikotynowej w kategorii PRZEDSZKOLAKI wpłynęło 107 prac plastycznych, spośród których komisja zwracając szczególną uwagę na samodzielność wykonywanej pracy plastycznej, postanowiła przyznać:
 I miejsce – Gabryś Koszołko, tytuł pracy „Nie pal bo będziesz chory”, wiek 5 lat
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym,
 II miejsce – Laura Grzeszuk, tytuł pracy „Nie palcie papierosów”, wiek 7 lat,
Samorządowe Przedszkole nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
 III miejsce – Hiacynta Hryniewicz, tytuł pracy „Chcemy oddychać czystym powietrzem”, wiek 5 lat, Punkt przedszkolny w Zespole Szkół w Łomazach
 wyróżnienie – Paulinka Plażuk, tytuł pracy „Mamusiu nie pal”, wiek 4 lata,Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym.
W kategorii szkoły podstawowe (klasy I-III) wpłynęło 128 prac plastycznych, a Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
 I miejsce – Mateusz Celiński, tytuł pracy „Bardzo chory człowiek – bardzo zdrowy człowiek”, klasa II -Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej,
 II miejsce – Adrianna Kolasińska, tytuł pracy „Nie pal!”, klasa III -Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu,
 III miejsce – Paulina Koczkodaj, tytuł pracy „Nie pal papierosów”, klasa II -Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach,
 wyróżnienie – Maja Dmitrowicz, tytuł pracy „Marny żywot palacza”, klasa I -Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach,
 wyróżnienie – Mateusz Wasyluk, tytuł pracy „Powiat Bialski przyrodę kocha
z papierosem wynocha”, klasa III – Szkoła Podstawowa im. Juliana Niemcewicza
w Neplach.
W kategorii szkoły podstawowe (klasy IV-VI) wpłynęło 146 prac plastycznych,
a Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:
 I miejsce – Marta Karwowska, tytuł pracy „Uciekaj przed nałogiem, naług twoim wrogiem”, klasa IV- Szkoła Podstawowa w Tuliłowie,
 II miejsce – Anita Kurowska, tytuł pracy „Palaczu 1,2,3 … umrzesz TY”, klasa IV-Szkoła Podstawowa w Tuliłowie,
 III miejsce – Aleksandra Sowa, tytuł pracy „Pomyśl którą drogę wybierasz”, klasa V-Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach,
 wyróżnienie – Kinga Kapłan, tytuł pracy „Na papierosach daleko nie dojdziesz”, klasa V- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie,
 wyróżnienie – Anna Domańska, tytuł pracy „Walcz z nałogiem”, klasa IV – Szkoła Podstawowa w Tuliłowie,
 wyróżnienie – Dominik Kaciuczyk, tytuł pracy „Nie szpanuj – nie pal!”, klasa VI-Szkoła Podstawowa w Kodniu.
Prace plastyczne laureatów konkursu na plakat antynikotynowy były udostępnione w miesiącach od lipca do września 2012 r. do wglądu publiczności i wyeksponowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego i spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno „małych” jak i „dużych” odbiorców.
II. Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego” adresowany został do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego. W konkursie wzięły udział 22 osoby (zespoły szkolne) a komisja konkursowa postanowiła przyznać:
 I miejsce – Anicie Dostaw i Martynie Jakubiuk z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wisznicach za prezentację multimedialną pt; „Tylko nie pal!”,
 II miejsce – Konradowi Taruc z Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum w Zalesiu,
 III miejsce – Adrianowi Matejkowi z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy.
W kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – wyróżnienie otrzymały Paulina Linkiewicz i Natalia Skurska z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.
III. Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej poświęconej problematyce zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej a konkretnie nikotynizmu wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.
Po analizie prac – scenariuszy lekcji komisja konkursowa postanowiła przyznać
I miejsce Pani Ewie Soszyńskiej z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelnicy.
IV. Konkurs na najciekawszą ulotkę o tematyce antynikotynowej, którego głównym celem było propagowanie wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu Bialskiego (ziemskiego) idei życia wolnego od dymu tytoniowego oraz opracowanie ulotki promującej kampanię antynikotynową „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego” został rozstrzygnięty w dniu 12 listpada br. a wyróżniono ulotkę Pani Wiesławy Sudewicz z miejscowości Olszyn w gminie Rokitno pt. „Palisz a potem…”.
Podsumowanie kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymy tytoniowego” oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom poszczególnych konkursów miało miejsce w dniu 23 listopada br. w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.
Wszystkim uczestnikom i laureatom dziękujemy i gratulujemy rodzicom – uzdolnionych dzieci a szkołom -zaangażowanej kadry nauczycielskiej.

APEL O NIEPALENIE:
 Zwracamy się do nauczycieli i pracowników służby zdrowie – RZUĆCIE PALENIE.
 Zwracamy się do wszystkich, których dzieci i młodzież uważa za autorytety, a wśród niech jest wielu dziadków, rodziców, starsze rodzeństwo, ale także artystów, naukowców, dziennikarzy, polityków – wprowadzajcie Modę Na Niepalenie.
 Zwracamy się do wszystkich uczniów – wprowadzajcie w swoich środowiskach Modę Na Niepalenie.
 Jeżeli macie pomysły jak wprowadzać Modę Na Niepalenie – skontaktujcie się z nami- Wydział Spraw Społecznych tut. Starostwa-zdrowie@powiatbialski.pl.

 

 

Scroll to Top