Polsko-ukraińskie spotkanie w Romanowie

29 i 30 czerwca w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Różnorodność kulturowa kresowego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Europejski Instrument Sąsiedztwa.

Wizyta studyjna była kolejnym etapem projektu realizowanego od kwietnia 2021 roku. Jego celem jest promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego oraz lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego tego obszaru.  W programie wizyty uwzględniono: prezentację Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (historia założenia dworsko-parkowego, powstanie i rozwój placówki, działalność wystawienniczą, edukacyjną, ofertę kulturalną), prelekcję na temat aktualnych trendów w promocji i rozwoju potencjału turystycznego wsi, prezentację zasobów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej oraz zwiedzanie Centrum Religijno-Historycznego  w Hannie.

Delegacja z Ukrainy z polskimi partnerami
Scroll to Top