Rada Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Uchwałą Nr XLVIII/310/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Rada Powiatu w Białej Podlaskiej powołała członków Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie na kadencję 2022-2026 w następującym składzie:

  • Pan Mateusz Majewski, wskazany przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej,
  • Pan Tomasz Andrejuk, wskazany przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej,
  • Pan Tomasz Wawryszuk, wskazany przez samorząd Gminy Sosnówka,
  • Pani Ewa Koziara, wskazana przez stowarzyszenia naukowe i twórcze,
  • Pani Alina Maniowiec, wskazana przez fundacje i inne instytucje wspierające muzeum,
  • Pan Jan Emeryk Rościszewski, wskazany przez Dyrektora muzeum,
  • Pani Małgorzata Nikolska, wskazana przez radę muzeum.

Kadencja nowo wybranej Rady Muzeum rozpoczęła się 1 lipca.

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, fot. T. Żaczek
Scroll to Top