Poświęcenie sztandaru organizacji z Międzyrzeca Podlaskiego

23. rocznica istnienia w Międzyrzecu Podlaskim Organizacji „Podaj dziecku pomocną dłoń” była okazją do wyjątkowych uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru. Odbyło się to podczas mszy świętej sprawowanej w kościele p.w. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim 16 października. Dokonał tego ks. prałat Tadeusz Karwowski. Sztandar został ufundowany przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, który wyraził nadzieję, że będzie on służył przy ważnych dla organizacji wydarzeniach. Za ten szczególny dar prezes organizacji Sławomir Zachariasz podziękował staroście i wręczył okolicznościowy grawerton.

16 października to dzień wyboru papieża św. Jana Pawła II, stąd też zebrani po mszy świętej udali się pod jego pomnik, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wśród składających kwiaty był także starosta bialski.

Zdjęcia Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top