Poszerzenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifikowana do Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019’’
Głównym celem programu jest rozwinięcie bazy informacyjnej, komunikacyjnej i edukacyjnej biblioteki. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono komputery, oprogramowania oraz komputerowe urządzenia peryferyjne. Przy doborze uwzględnione zostały potrzeby naszej biblioteki w celu:
– utworzenia katalogu elektronicznego oraz elektronicznego systemu wypożyczeń,
– zabezpieczenia danych systemów bibliotecznych,
– sprawniejszego korzystania z Internetu,
– zmniejszenia kosztów użytkowania druku,
– poszerzenia oferty dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki kodowania i robotyki.
Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 32 730 zł.
Finansowy wkład własny biblioteki wyniósł 5 330 zł oraz dofinansowanie ze środków Instytutu Książki 27 400 zł.
tekst i zdjęcie – Agata Chwalewska GBP Łomazy

Scroll to Top