Poszerzenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach w ramach Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach została zakwalifikowana do Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019’’

Głównym celem programu jest rozwinięcie bazy informacyjnej, komunikacyjnej i edukacyjnej biblioteki. W ramach zrealizowanego zadania zakupiono komputery, oprogramowania oraz komputerowe urządzenia peryferyjne. Przy doborze uwzględnione zostały potrzeby naszej biblioteki w celu:

– utworzenia katalogu elektronicznego oraz elektronicznego systemu wypożyczeń,

– zabezpieczenia danych systemów bibliotecznych,

– sprawniejszego korzystania z Internetu,

– zmniejszenia kosztów użytkowania druku,

– poszerzenia oferty dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki kodowania i robotyki.

Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wyniosła 32 730 zł.

Finansowy wkład własny biblioteki wyniósł 5 330 zł oraz dofinansowanie ze środków Instytutu Książki 27 400 zł.

tekst i zdjęcie – Agata Chwalewska GBP Łomazy

Scroll to Top