Powiat bialski jednym z najzdrowszych powiatów w Polsce

Powiat bialski znalazł się w Rankingu Zdrowia Polski Powiatów i Miast wg Dziennika Gazety Prawnej. Zajął on szóstą pozycję wśród wyróżnionych 90 powiatów i 35 miast. Organizatorzy brali pod uwagę trzy kategorie: zaplecze medyczne, czyli potencjał zdrowotny, ocenę zdrowia mieszkańców oraz dostępność badań. Przed rozstrzygnięciem analizowano informacje na temat wyposażenia placówek medycznych, prowadzonych programów profilaktycznych oraz przeprowadzonych badań. Istotna była także dostępność operacji oraz zabiegów, a także długość oczekiwania na przyjęcie do lekarza.

Rozstrzygnięcie, podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congres 18 lutego w Katowicach. Uczestniczył w nim starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz sekretarz powiatu Jan Jańczuk, którzy odebrali zasłużoną nagrodę dla powiatu bialskiego. Starosta tak mówi o tym wyróżnieniu: To duży zaszczyt znaleźć się w gronie wyróżnionych polskich powiatów. Na przestrzeni minionych lat organizowaliśmy wiele programów i projektów dotyczących ochrony zdrowia naszych mieszkańców. Spotkały się one z dużym zainteresowanie i dotyczyły chorób układów krążenia, badań mammograficznych czy diagnostyki osteoporozy.

Natomiast następnego dnia po powrocie w swoim gabinecie starosta podziękował za trud pracy i zaangażowanie osób, które przyczyniają się do odpowiedniego wizerunku powiatu w dziedzinie zdrowia, a zatem Mariannie Tumiłowicz – dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych oraz Annie Jureczek – inspektorowi ds. profilaktyki i promocji zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Obecnie bialskie starostwo jest już prawie na finiszu Programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”. Jest on finansowany w całości ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa (Ministra Zdrowia). Jednak podejmował także inne działania, wymienić należy choćby Powiatowy Program Profilaktyki Raka Piersi 2009 i 2010 (389 badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat, a więc kobiet nie objętych bezpłatnymi badaniami), Powiatowy Program Profilaktyki Nowotworów Płuc i Gruźlicy 2010 r. (357 badań RTG klatki piersiowej), Powiatowy program wczesnej diagnostyki osteoporozy 2011 r. (571 badań densytometrycznych kości) czy Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015 „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”.

Powiat jest także podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, który posiada status szpitala akredytowanego przyznany przez Ministra Zdrowia.

Scroll to Top