Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012

2 września w Wisznicach odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2010 połączona z uroczystym otwarciem zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Liceum Ogólnoształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach”   w ramach projektu  pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2007 – 2013.

Inauguracja rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele  pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach.
Następnie przed budynkiem szkoły dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia nowych obiektów szkolnych.
Na sali wisznickiego liceum odbyła się oficjalna część uroczystości. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz powiatu starosta bialski Tadeusz Łazowski. „wspaniale się składa, że z nowym rokiem przekazujemy Wam drodzy uczniowie wyremontowaną i rozbudowaną placówkę- mówił podczas uroczystości starosta.
Życzę Wam, abyście te nowe obiekty wykorzystywali do swojego rozwoju zarówno intelektualnego jak i fizycznego”. Następnie przemawiali: Franciszek Jerzy Stefaniuk – poseł na Sejm RP, Przemysław Litwiniuk – przewodniczący Rady Powiatu.  W imieniu posła Stanisława Żmijana głos zabrał Zbigniew Kot- radny powiatu bialskiego.
Podczas inauguracji wręczono także stypendia starosty bialskiego na rok szkolny 2011/2012.
Otrzymali je: Paulina Pińczuk  z Liceum Ogólnokształcącego
w Międzyrzecu Podlaskim, Natalia Wielogórska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Marzena Niepogodzińska z Liceum Ogólnokształcącego  w Wisznicach, Olga Janczuk  z Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim, Sylwia Głowacka z Zespołu Szkół
w Małaszewiczach, Monika Starzyńska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1
w Terespolu, Anna Muśnicka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Międzyrzecu Podlaskim.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego odebrało też dziewięciu nauczycieli:

– Elżbieta Kasztela, nauczyciel języka rosyjskiego Zespołu Szkół
w Janowie Podlaskim,
– Sylwia Wieleba, nauczyciel geografii Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim,
– Galina Jarowicz, nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 w Terespolu,
– Małgorzata Kuczewska, nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Małaszewiczach,
– Magdalena Tymoszuk, nauczyciel geografii Zespołu Szkół w Małaszewiczach,
– Anna Jakubiuk, nauczyciel biologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim,
– Katarzyna Lewicka, nauczyciel wychowawca internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
– Izabela Ziomek, nauczyciel wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
– Andrzej Bagiński, nauczyciel języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim

Scroll to Top