Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

21 listopada odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach. Organizatorami przeglądu były: Gmina Wisznice, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach. Wzięło w nim udział 9 zespołów śpiewaczych oraz 1 chór:

Zespół Śpiewaczy „Tęcza”
Zespół Śpiewaczy „Polesie”
Zespół „Marysieńki”
Zespół „Luteńka”
Zespół „Korniczanie”
Zespół „KGW Polubicze”
Zespół „Melizmat”
Zespół „Sąsiadeczki”
Zespół muzyczny ze ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu
oraz Chór „W Dubicy”.

Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach otrzymał dotację celową Powiatu Bialskiego z działu 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top