Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Polubiczach

7 maja w Polubiczach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach. na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli władz Powiatu Bialskiego: Pana Mariusza Kiczyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Pana Arkadiusza Maksymiuka, Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

W przeglądzie wzięło udział 25 chórów i zespołów:

 • Zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu
 • Polesie z Horodyszcza
 • Raz na ludowo z Huszczy
 • Maki z Białej Podlaskiej
 • Kalina z Kostomłot
 • Marysieńki ze Starych Szpaków
 • Pawłowianki z Nowego Pawłowa
 • Chór parafii Narodzenia NMP
 • Korniczanie ze Starej Kornicy
 • Klub Seniora „Złoty wiek” z Małaszewicz
 • Kaczeńce z Czosnówki
 • Jutrzenka ze Sławacinka Starego
 • Lewkowianie z Dokudowa
 • Tęcza z Dąbrowicy Dużej
 • Phulanka z Kopytnika
 • Czeremcha z Cieleśnicy
 • Sąsiadeczki z Kobylan
 • Luteńka z Koszoł
 • Echo Polesia z Terespola
 • Łobaczewianki z Łobaczewa Małego
 • Chór „Młodzi duchem”
 • Biesiadnicy z Żeszczynki
 • Chór parafii św. Anny w Tucznej
 • Dobrynianki z Dobrynki
 • Chór „W Dubicy” z Dubicy.

Występy odbyły się w kościele parafialnym – pieśni maryjne oraz w świetlicy wiejskiej w Polubiczach – pieśni biesiadne.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Jolanta Bazylczuk

Scroll to Top