Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych

20 maja odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Drelowie. Celem przeglądu było wyłonienie artystów, którzy będą reprezentować Powiat Bialski w Kazimierzu Dolnym. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych odbędzie się 25 czerwca br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Nominacje otrzymały następujące zespoły i soliści:

 • Zespół „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej
  Zespół „Kalina” z Łózek
  Zespół „Pawłowianki” z Nowego Pawłowa
  Zespół „Jarzębina” z Zabłocia
  Zespół „Na swojską nutę” z Zahorowa
  Zespół „Pogodna Jesień” z Konstantynowa
  Mistrz Jadwiga Szypiło z uczennicami – zespołem „Motwiczanki”
  Mistrz Zdzisław Marczuk z uczennicami: Zuzanną Abramowską i Zuzanną Hodun
  Solista Zdzisław Marczuk.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym i życzymy powodzenia w Kazimierzu.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Drelowie

Scroll to Top