Przegląd Teatrów Obrzędowych w Drelowie

13 maja odbyły się eliminacje do L Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbędzie się w Stoczku Łukowskim. W przeglądzie powiatowym, który miał miejsce w Drelowie, wystąpiły dwa zespoły: Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej w spektaklu „Na Swiantego Jana” oraz Zespół „Kalina” z Jabłonia ukazując tradycję spotkań lokalnej społeczności oraz towarzyszące im zwyczaje w spektaklu „Wieczorki”. Oba zespoły otrzymały nominacje do kolejnego etapu. Serdecznie gratulujemy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Drelowie.

Scroll to Top