Powiatowy Przegląd Teatrów

 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE
GMINNE CENTRUM KULTURY W DRELOWIE
zapraszają do wzięcia udziału w
XIII Powiatowym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych,

który odbędzie się 26 kwietnia 2014 r. o godz. 12.30
w sali Gminnego Centrum Kultury w Drelowie

Celem przeglądu jest:
 prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu
teatralnego w środowisku wiejskim,
 promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych,
 ochrona tradycji ludowych polskiej wsi,
 wymiana doświadczeń.
Przegląd organizowany jest na zasadach konkursu, w którym jury oceniać będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także typować zespoły na 41 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim.

Scroll to Top