Pracownicy pionu finansowego przeszkoleni

DSC00158

Nowoczesną metodę pracy w zakresie zarządzania oświatowymi jednostkami prowadzonymi przez Powiat Bialski systematycznie, od ubiegłego roku , wprowadza Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Dzięki programowi Sigma firmy Vulcan Sp. z o. o. organ prowadzący szkoły i poradnię psychologiczno – pedagogiczną ma możliwość szczegółowej analizy danych, co pozwoli racjonalizować koszty prowadzenia oświaty w powiecie.
Powszechnie wiadomo, że administrowanie oświatą w jednostce samorządu terytorialnego rozpoczyna się od zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych, które decydują o wysokości budżetu oświaty. Na ich podstawie przygotowuje się projekty planów finansowych szkół, a następnie – po ich zatwierdzeniu w plany – kontroluje się ich wykonanie. Cały ten proces obsługuje w pełni program Sigma.
Sigma to nowoczesne, internetowe narzędzie, które pozwala:
• dyrektorom jednostek oświatowych przygotować, a następnie inspektorom sprawdzić złożone arkusze, zatwierdzić je lub zwrócić do poprawy;
• przygotować i obsłużyć aneksy, pokazując precyzyjnie różnice pomiędzy kolejnymi arkuszami;
• na podstawie zatwierdzonych arkuszy precyzyjnie wyznaczyć wynagrodzeniową cześć planu finansowego;
• przygotować i zatwierdzić kompletne plany finansowe, także w układzie zadaniowym;
• obsłużyć proces zmian w planach finansowych;
• przygotować sprawozdania Rb i dokumenty bilansowe;
• na bieżąco kontrolować wykonanie planów finansowych i rejestrować przepływy środków pieniężnych między JST a podległymi placówkami.
W roku ubiegłym w związku z wprowadzeniem powyższego programu przeszkolono dyrektorów jednostek oświatowych oraz pracowników starostwa w zakresie sporządzania i administrowania arkuszami organizacyjnymi szkół i poradni. Ponadto przeprowadzono szkolenie głównych księgowych w zakresie obsługi finansowej programu Sima.
11 marca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim przeprowadzono kolejne szkolenie z zakresu wdrożenia programu Sigma. Tym razem w szkoleniu udział wzięły główne księgowe prowadzonych przez powiat bialski jednostek oświatowych oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Szkolenie miało za zadanie udoskonalić umiejętności w zakresie obsługi programu przez pracowników księgowości. To dzięki niemu pracownicy komórek finansowych mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie zasad posługiwania się aplikacją Sigma obejmującą obsługę cyklu budżetowego od tworzenia projektów planów finansowych po realizację planów. Jednocześnie przedstawiciele komórki finansowej starostwa zapoznali się z możliwością raportowania w płaszczyźnie finansowej.
Warsztaty szkoleniowe poprowadził Rafał Sokołowski – konsultant ds. wdrożeń i szkoleń.

Scroll to Top