Tradycje Wielkanocne w Sosnówce

DSC00180

W miłej atmosferze przebiegał trzeci już Przegląd Tradycji Wielkanocnych zorganizowany w Szkole Podstawowej w Sosnówce przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójta Gminy Sosnówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce przy wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce. Patronat honorowy nad imprezą objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Swoją obecnością zaszczycili przedsięwzięcie Andrzej Marciniuk kierownik delegatury w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Mariusz Kiczyński – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Łukasz Jaszczuk – wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej i Spraw Radnych Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, ks. Jan Pieńkosz – dziekan dekanatu wisznickiego, Kazimierz Weremkowicz – wójt gminy Rossosz oraz Grzegorz Kiec – wójt gminy Sławatycze. Nie mogło zabraknąć organizatorów, wśród których znaleźli się Marianna Tumiłowicz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, także wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz, przewodnicząca rady gminy Ewa Olczuk i sekretarz gminy Teresa Harasimiuk.

W ramach przeglądu odbyły się konkursy: na palmę i pisankę oraz na stół wielkanocny. Jak założyli organizatorzy: Konkursy stwarzają okazję do prezentacji działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek i samodzielnego wykonywania palm wielkanocnych. Konkurs na stół wielkanocny był okazją do promowania tradycyjnych potraw i dekoracji wielkanocnych. Do konkursu na palmę i pisankę zgłoszono 180 prac z następujących gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice i Zalesie. Zainteresowanie było duże, więc komisje nie miały łatwego zadania, aby wybrać najlepsze prace. Wystawa przygotowana przez twórców również wzbudzała duże zainteresowanie publiczności, szczególnie kiedy można było popróbować wielkanocnych specjałów.

Przegląd był okazją do prezentacji i sprzedaży wyrobów o charakterze wielkanocnym przez twórców ludowych na przygotowanym kiermaszu. Można więc było zakupić palmę, pisankę, stroik wielkanocny, kartkę świąteczną, a nawet umówić się na warsztaty rękodzielnicze.

W ramach części artystycznej na scenie prezentowali się wykonawcy z powiatu bialskiego. Otworzyło ją przedstawienie o tematyce wiosenno – wielkanocnej dzieci klas II i III Szkoły Podstawowej w Sosnówce pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Janiny Sokołowicz i Urszuli Kaźmieruk. Następnie z dawnymi grami i zabawami pod kierunkiem Danuty Szaniawskiej wystąpiły dzieci z „Wierzbaków” z Rossosza. Dalszą część zdominowały śpiewy wielkopostne w wykonaniu zespołów i chórów z terenu powiatu bialskiego: „Zjednoczonych Chórów Anielskich”, czyli połączonych chórów parafialnych z Huszczy i Wisznic, Zespołu „Zielawa” z Rossosza, chóru „AVE” parafii rzymskokatolickiej w Sławatyczach, a także chóru seniorów „Aster” z Wisznic.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu miała miejsce miła uroczystość, bowiem wręczono medal zasłużony dla powiatu bialskiego Mirosławowi Wiśniewskiemu – mieszkańcowi Sosnówki, a przez wiele lat pracy zawodowej zaangażowanemu w edukację, chociażby jako dyrektor Zespołu Szkół w Sławatyczach.

W konkursie na stół wielkanocny wygrał ten przygotowany przez Zespół „Zielawa” z Rossosza. Drugie miejsce zajął ten w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jelnica, zaś trzecie – Koła Gospodyń Wiejskich w Rokitnie. Dodatkowo przewodnicząca Komisji Konkursowej Anna Czobodzińska – Przybysławska przyznała wyróżnienie Kole Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety” w Jabłecznej.

W konkursie na palmę tradycyjną w grupie wiekowej dorośli pierwsze miejsce zajęła Zofia Bobrycka, drugie Agnieszka Borodijuk, zaś trzecie Maria Kołdun. W kategorii grupowej pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Żerocinie, II – Koło Aktywnych Kobiet w Komarnie, zaś trzecie Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu. W grupie wiekowej dzieci i młodzież pierwsze miejsce zajęła Dominika Kościuczyk ucząca się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, II – Mikołaj Szypiło ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, zaś III – Ewa Pawluk ze Szkoły Podstawowej w Huszczy. W tej samej grupie wiekowej, ale w kategorii grupowej najlepszą palmą okazała się ta przygotowana przez młodzież Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, drugie miejsce zajęła przygotowana przez Świetlicę Środowiskową w Tucznej, zaś trzecie przez dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Huszczy – Jolantę Hołownię oraz Justynę Pawluk.

Jeśli chodzi o pisankę to tą najpiękniejszą tradycyjną wykonaną przez osobę dorosłą okazała się wykonana przez Marię Kołdun, zaś drugie miejsce zajęła Danuta Bandzerewicz, a trzecie Zofia Bobrycka. Wśród dzieci i młodzieży najładniejsza była pisanka Agaty Piotrowicz, z drugim miejscem wrócił Kacper Charecki, natomiast z trzecim – Kinga Martychowiec. Pomysłowością wykazali się również twórcy pisanek współczesnych. W kategorii dzieci i młodzież pierwsze miejsce zdobył Jakub Węgrzyniak, drugie – Zuzanna Makaruk, natomiast trzecie – Bartłomiej Matejek. Wśród dorosłych najładniejszą pisanką współczesną okazała się wykonana przez Sabinę Drupaluk. Z drugim miejscem wyjechała Anna Bandzerewicz, a z trzecim – Marianna Kalinka.

Scroll to Top