Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 25 listopada 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXIII/193/2013
w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014 rok.

załącznik do uchwały Nr XXXIII/193/2013

Scroll to Top