Projekt „Czym chata bogata – kultura i tradycja Powiatu Bialskiego”

 „Czym chata bogata – kultura i tradycja Powiatu Bialskiego”

  • Projekt „Czym chata bogata – kultura i tradycja Powiatu Bialskiego” realizowany jest w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  • W dniu 20 lipca 2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Bialskim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie projektu „Czym chata bogata – kultura i tradycja Powiatu Bialskiego”.
  • Wydatki kwalifikowane: 40 413,67 zł
  • Dofinansowanie z EFRROW: 25 000 zł
  • Celem operacji  „Czym chata bogata – kultura i tradycja Powiatu Bialskiego” jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze LSR poprzez zorganizowanie imprezy promującej twórczośc ludową. Realizowany na terenie powiatu bialskiego projekt obejmie swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu, umożliwiając im tym samym prezentację i promocję form kultury i tradycji krzewionych na ich terenie.
  • Głównym punktem projektu jest otwarta impreza plenerowa wraz z konkursem na kultywowanie oraz promocję walorów i tradycji lokalnych. Impreza odbędzie się w dniu 26 sierpnia bieżącego roku w Rokitnie, jako towarzysząca Powiatowemu Świętu Plonów – XIV Dożynkom Powiatowym.
  • Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja multimedialna – swoista wizytówka lokalnej tradycji i kultury, która posłuży szerokiej promocji i rozpowszechnianiu efektów projektu w dłuższej perspektywie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Scroll to Top