Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.18.2012  Biała Podlaska dnia 30.05.2012

Remont istniejącej nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze, Nr 1052L Piszczac – Dobrynka – Lebiedziew, Nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac, Nr 1074L Kościeniewicze – Wyczółki Dąbrowica.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 14.06.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top