Projekt „Młodzież Pogranicza – Razem dla Bezpieczeństwa”

Informacja o projekcie

MŁODZIEŻ POGRANICZA – RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

W dniach 31.01 – 01.02.2014 r. odbyło się trzecie spotkanie ekspertów projektu „Młodzież pogranicza – razem dla bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele 5 partnerów z trzech krajów. Delegację Partnera Wiodącego, czyli Brzeski Zarząd Regionalny Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś reprezentowali: płk. Genadij Sadurski – Zastępca Naczelnika, ppłk. Mikołaj Kuźmicki – Naczelnik Centrum Propagandy i Edukacji, Aleksander Pańko – ekspert projektu, Elena Jarenko – główna księgowa Brzeskiego Zarządu, Oksana Lickiewicz – księgowa projektu. Stronę ukraińską reprezentował ppłk. Włodzimierz Niestierow – Naczelnik Sektora w Wołyńskim Zarządzie Wojewódzkim Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Ukrainy w Łucku, Grzegorz Zagorodny – Prezes Wołyńskiej Organizacji Wojewódzkiej OSP w Łucku, Nadia Korińczuk – główna księgowa. Z Podlaskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak” z Białegostoku w spotkaniu uczestniczyli: mł. bryg. Krzysztof Konicki, Agnieszka Świderska – ekspert projektu oraz Monika Konicka – księgowa.
Na konferencję przybyli także przedstawiciele komendy wojewódzkiej, władze samorządu oraz służby mundurowe powiatu bialskiego.
Spotkanie miało na celu omówienie rocznej pracy przy projekcie, dotychczasowych osiągnięć i rezultatów projektu oraz harmonogramu działań na kolejny kwartał.
Dotychczas w projekcie zorganizowano w 3 krajach partnerskich: 24 szkolenia z udziałem 813 dzieci – młodych wolontariuszy, 11 warsztatów dla 312 nauczycieli, 3 międzynarodowe plenery z udziałem 150 dzieci, 44 sesje treningowe dla 4671 dzieci, 10 imprez masowych prezentujących zasady bezpieczeństwa. Eksperci projektu przygotowali 32 prezentacje multimedialne, 6 edukacyjnych filmów video, 2 filmy treningowe, 3 programy uczenia na odległość, 22000 ulotek i broszur, 500 plakatów, 21 programów zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Podczas konferencji nastąpiło otwarcie wystawy nt. historii Straży Pożarnej w naszym regionie pn. „Sala tradycji Komendy Miejskiej PSP 1874-2014″ a także uroczyste wprowadzenie nowych samochodów i sprzętu bojowego do bialskiej straży.

 

Scroll to Top