Projekt "Wsparcie konsultacji społecznych w powiecie bialskim i parczewskim" – ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

 

 

JUŻ DZIŚ ZDECYDUJ

jak w przyszłości będą wyglądały konsultacje w naszym samorządzie

Szanowni Państwo,
Przeprowadzamy diagnozę procesu konsultacji społecznych w Starostwie Powiatowym.
Bardzo ważnym elementem diagnozy będą opinie mieszkańców powiatu na temat dotychczas przeprowadzonych konsultacji, dlatego też zachęcamy wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety.

Chcemy dowiedzieć się jakie są Państwa oczekiwania związane
z organizacją konsultacji społecznych.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!
Ankietę mogą Państwo wypełnić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego do dnia 28 lutego br.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Scroll to Top