Przebudowa chodnika i wjazdów na posesje w pasie drogi powiatowej Nr 1056L w miejscowości Tuczna odcinek od km 15+160 do km 15+260 o długości 0,100 km, strona prawa.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-14/2011 Biała Podlaska dnia 29.04.2011

Przebudowa chodnika i wjazdów na posesje w pasie drogi powiatowej Nr 1056L w miejscowości Tuczna odcinek od km 15+160 do km 15+260 o długości 0,100 km, strona prawa.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 23.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 30.05.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top